Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Χ ρ ή σ ι μ ε ς   σ υ ν δ έ σ ε ι ς

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Εθνική Χαρτοθήκη

Αναζήτηση μέσω Google.gr

European Group Of Surveyors

Κτηματολόγιο

Αναζήτηση μέσω Dogpile.com

Υδρογραφική Υπηρεσία Ναυτικού

Οργ.ανισμός Χαρτογράφησης & Κτηματολογίου(ΟΚΧΕ)

Αναζήτηση μέσω yahoo.gr