Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

το site έχει μεταφερθεί στο domain klironomakis.com  

κάθε κλικ θα σας μεταφέρει αυτόματα στο νέο domain  

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Το γραφείο μας καλύπτει μεγάλο πεδίο του φάσματος της ειδικότητας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Ο τομέας δραστηριοτήτων καλύπτει το σύνολο των τοπογραφικών γεωδαιτικών εργασιών.

Για τις εφαρμογές που εμπίπτουν στο πεδίο αυτό, το γραφείο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, υλικό και λογισμικό διαρκώς ανανεωμένο ώστε να διατηρείται στην αιχμή της τεχνολογίας, και σε μεγάλους αριθμούς, αξιοσημείωτη εμπειρία, και αυτά που κατά τη γνώμη μας είναι τα σημαντικότερα:  υπευθυνότητα και τεχνογνωσία.