Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Γ ρ α φ ε ί ο

Βιογραφικό Γραφεία Στελέχωση Συνεργάτες

Το γραφείο μας που λειτουργεί στη Σάμο από το 1987, δραστηριοποιείται στην εκπόνηση εργασιών αντικειμένου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις όπως:

---Εκπόνηση τοπογραφικών-υψομετρικών-κτηματογραφικών διαγραμμάτων τόσο για μεμονωμένες ιδιοκτησίες όσο και ευρύτερων περιοχών

---Ένταξη στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο τεμαχίων γής.

---Τριγωνισμοί, πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου, συνορθώσεις δικτύων

Οριοθετήσεις-χαράξεις για μεμονωμένες ιδιοκτησίες ή ευρύτερες περιοχές και τεχνικών έργων

Σύνταξη διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας

Πράξεις εφαρμογής ή/και τροποποίησης σχεδίων πόλης

Ερμηνεία αεροφωτογραφιών, εξαγωγή μετρητικών δεδομένων ή/και χαρτών από αεροφωτογραφίες, (για χρήση σε δικαστικές υποθέσεις, δασαρχείο, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, πολεοδομία κλπ)

Βυθομετρήσεις

Πραγματογνωμοσύνες κατ' εντολή του δικαστηρίου

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου (τεχνικός σύμβουλος σε δικαστικές υποθέσεις, παρακολούθηση πορείας & ενστάσεις στα στάδια πράξεων εφαρμογής-τροποποίησης σχεδίων πόλης)