Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

το site έχει μεταφερθεί στο domain klironomakis.com  

κάθε κλικ θα σας μεταφέρει αυτόματα στο νέο domain  

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός σταθμός

Στις ανωτέρω συνδέσεις περιγράφεται αναλυτικά και ανά κατηγορία ο σημαντικός εξοπλισμός που διαθέτει το γραφείο μας.